Tin tức

20-03-2019 - 252
Chuẩn bị màn hình và hình ảnh. Thiết lập điều này trước khi bạn xóa màn hình khỏi phòng tối. Đặt các mục này lên trên theo thứ tự sau: [7] Một miếng lớn các tông hoặc một khay lớn. Một miếng vải đen, để giảm phản xạ. Màn hình chuẩn bị với mặt phẳng của màn hình hướng lên trên.
20-03-2019 - 241
Chọn một hình ảnh đen trắng. Bạn cần một hình ảnh đen trắng vì màu đen sẽ chặn ánh sáng cho phép thiết kế của bạn hiển thị trên màn hình lụa. Phương pháp in này chỉ có thể in hình ảnh màu đen lên áo. Nếu bạn có một hình ảnh màu sắc trong tâm trí, chuyển đổi nó thành màu đen và trắng..
20-03-2019 - 293
Chuyển sang "chế độ ngang" nếu hình ảnh rộng hơn chiều cao. Cắt hình ảnh ra. Bất kỳ giấy tờ bạn để lại xung quanh hình ảnh sẽ hiển thị như một bộ phim mỏng trên áo. Để tạo hình ảnh rõ ràng mực in vải sắc nét, hãy cắt hình ảnh chính xác.
20-03-2019 - 358
In ấn thiết kế lên áo phông là một quá trình đòi hỏi tỉ mỹ & tính nghệ thuật. Nhưng không phải lúc nào cũng khó khăn một khi bạn đã có một số bước hướng dẫn thực hành.
Facebook chat